BoCare - För en fungerande vardag

BoCare erbjuder skyddat boende för personer som inte kan vara kvar i sitt eget hem på grund av att man blivit utsatt för hot och våld.

Ring oss för placeringsförfrågan

011-473 91 03
Familj skydd

Skyddat Boende

BoCare erbjuder stödboende i form av egna fristående lägenheter med självhushåll. Insatsen anpassas efter individens behov och en genomförandeplan upprättas vid insatsens start.

skyddatboende

Utredning

En skyddsutredning påbörjas vid placeringen . De metoder som används anpassas efter problematiken och uppdraget.BoCare använder sig av SARA V3, Patriark, SAM, FREDA, HCR-20, ASI, ADDIS, ADAD och PIKT.

Skydd boende

Akuta placeringar

BoCare tar emot akuta placeringar oavsett tid på dygnet.