Avtal med Norrköpings kommun

BoCare har skrivit avtal med Norrköpings kommun för områdena ”Boende med stöd för klient med missbruk med placering enligt 4:1 SoL individuellt boende” och ”Boende med stöd för klient med samsjuklighet med placering enligt 4:1 SoL individuellt boende”. Ramavtalet gäller under två (2) år från och med 2015-07-15.