Dr. Ari Riabacke föreläser – Att våga är att vinna

BoCare inbjuder till föreläsning onsdagen den 5 april kl 13.00 Dr. Ari Riabacke – Att våga är att vinna Aris inspirerande föreläsningar har förändrat enskilda människors liv och ökat otaliga organisationers lönsamhet. Han talar om hur vi kan leda oss själva och andra i en snabbt föränderlig värld, om vikten att vara sig själv och…

Psykisk ohälsa – BoCare finns på mässan

  Psykisk (O)Hälsa Samhällets barn och unga BoCare kommer att närvara vid mässan Psykisk (O)Hälsa Samhällets barn och unga i Stockholm 29-30 januari 2014. Mässan innehåller en rad olika föreläsningar med föreläsare som ligger i topp inom sina respektive områden. Mässan fokuserar på barn och ungdomar som har drabbats, eller riskerar att drabbas av, problem…