Om BoCare

BoCare Boendestöd i Östergötland AB är ett privat vårdföretag som strävar efter att erbjuda högsta kvalitet på våra stödinsatser. Vi erbjuder tjänster för personer med psykosocial problematik eller någon form av funktionshinder som är i behov av stöd. Vi hjälper den enskilde att få en fungerande vardag och verkar för att klienten skall kunna bo kvar i sin lägenhet och att klienten inte ska bli isolerad.

Vårt namn

Namnet BoCare är som det låter en sammanslagning av Bo ”att ha någonstans att bo” och Engelskans Care ”omsorg” ”att bry sig om”. Kärnan i vårt arbete är just detta, att ha omsorg och bry oss om våra klienter så att dessa kan få en fungerande vardag i sitt boende och hitta en meningsfull fritid i en social gemenskap .

En del av VAL-BO

BoCare Boendestöd är en del av VAL-BO koncernen. Detta borgar för att BoCare lever upp till VAL-BO´s höga krav på ledningssystem, kvalitet och uppföljning.