MI- Motiverande Samtal

Motiverande Samtal – MI Inom BoCare har vi utbildad personal på MI- Motiverande samtal. MI eller Motivational Interviewing, som är det står för, utformades av psykologerna William R. Miller och Stephen Rollnick som en terapiform där en av grundteserna är att människor som behöver förändra sitt beteende gör det med varierande grad av förutsättningar och…

CAN- Camberwells Behovsskattningsskala

  Camberwells Behovsskattningsskala, CAN Inom BoCare har vi valt att använda oss av Camberwells Behovsskattningsskala, CAN (Camberwell Assessment of Need). Denna skattningsskala hjälper till att mäta och beskriva om och hur en persons behov tillfredsställs. Metoden utarbetades av forskare vid Insitute of Psychiatry på Maudsley Hospital i London. Skattningsskalan har sedan översatts och anpassats till…

ESL- Pedagogik, Ett självständigt liv

Ett självständigt liv, ESL- Pedagogik I arbetet med BoCare´s klienter med psykiska funktionshinder använder vi oss av ESL- pedagogik. ESL står för Ett Självständigt Liv och är ett program för träning av självständighetsbefrämjande färdigheter i vardagslivet för personer med psykossjukdomar.  Det ursprungliga programmet arbetades fram i USA av dr Robert Paul Liberman och har i…